Phishingtest

oneICT's Phishingtest checks how your organization reacts to phishing.

Phishingtest campaign
Phishingtest what
Wat is een phishingtest?

Je leert je organisatie hoe ze moeten reageren in geval van brand, dus waarom leer je ze niet hoe om te gaan met phishing? Een phishingtest is net zoals een digitale brand oefening.

Phishingtest how
Hoe gaat een phishingtest in zijn werk?

Op regelmatige momenten sturen we een phishing e-mails naar de mailbox van je medewerkers. Deze e-mails hebben alle karakteristieken van een echte phishing e-mail zoas links naar landing pagina's en formulieren op informatie te bekomen, alleen wordt in dit geval de eventuele ingegeven data niet opgeslagen.

Phishingtest chart
Wat gebeurt er na de phishingtest?

Na elke test ontvangt uw medewerker een e-mail met de resultaten en indien nodig tips om in de toekomst phishing nog beter te herkennen. We voorzien ook inzicht in hoe uw organisatie omgaat met phishing en tonen ook de vooruitgang die we maken.

Check if your company is vulnerable for phishing e-mails and get insight on how your company grows in handling phishing attempts.